Per a qui pot servir el Mètode Feldenkrais?

Aquest treball té un amplíssim camp d'aplicacions. Millorant el teu moviment incideixes en la qualitat de qualsevol cosa que fas, doncs qualsevol cosa que fas la fas movent-te. Una bona organització del moviment es mostra també en una ment més clara i flexible, un estat emocional més madur i una major creativitat.

Per això el Mètode Feldenkrais és emprat en:
  • REHABILITACIÓ: gent amb condicions neurològiques limitants pot aprendre a moure's amb major facilitat i satisfacció; persones que es recuperen de lesions poden realitzar de nou funcions que durant temps han hagut de ser restringides i semblen desaparegudes del propi repertori de moviment i, en el cas de lesions recurrents es pot estudiar més a fons què fa l'alumne per tornar de nou a la mateixa situació i com no recaure-hi. L'impensable pot resultar possible gràcies a l'aprenentatge.
  • MILLORAR LA SALUT I QUALITAT DE VIDA: qui pateix de dolor d'esquena o articulacions, o qualsevol altre malestar, pot aprendre a moure's de maneres més efectives: reduint l'esforç es redueix el dolor i la incomoditat. Hom pot reconèixer també millor els propis límits i descobrir alternatives creatives. El que és difícil pot resultar fàcil així.
  • ART I ESPORT: tant artistes com esportistes de tot nivell, troben en aquest mètode una eina per seguir millorant marques o convertir el que ja era fàcil en extraordinari. Una forma de no quedar estancats i afinar les pròpies habilitats per a l'actuació.

Feldenkrais deia que no hi ha límit per al millorament de l'acció i que el seu mètode és per fer:

 l'impossible possible,
el possible fàcil 
i el fàcil elegant.

*


Laura Burgaya
627 467 552
C/ Velázquez, nº6, 1º-1ª; Palma (Mallorca)
illafeldenkrais@gmail.com


parlo català / hablo español / I speak english