Auto-consciència a Través del Moviment

Què és una ATM?


En la modalitat grupal del Mètode Feldenkrais (coneguda com ATM: Awareness Through Movement o Auto-consciència a Través del Moviment), el professor convida els alumnes a realitzar uns moviments de forma fàcil i senzilla, guiant la seva atenció per tal que descobreixin la pròpia manera de realitzar-los.

Les classes no són mai iguals, defugen la repetició perquè pretenen despertar la curiositat i que la sorpresa hi sigui sempre benvinguda.


Deixem que la qualitat del moviment guiï l'aprenentatge, no forcem mai cap límit ans el contrari: el reconeixem i respectem, cercant altres camins que ens aportin el coneixement que ens permeti moure el límit cada pic un poc més lluny. La neurociència demostra que el dolor dificulta l'aprenentatge, mentre que el plaer reforça les sinapsis entre neurones. 
Tot i conèixer el potencial de canvi, a pics instantani, de la feina que fem, valorem la lentitud, o millor dit el descobriment del propi ritme d'aprenentatge, que sol ser més ràpid com menys presses el destorben. 
El professor guia només verbalment, no realitza el moviment per a ser observat i copiat, així la persona por estar atenta a la seva pròpia sensació, també al sentiment i al pensament que acompanyen el moviment, a tota la vivència del gest, per trobar les pròpies solucions.
Una altra característica del mètode és que l'alumne no sap quin moviment acabarà fent i això el deixa lliure com un nen que aprèn a gatejar sense haver-s'ho proposat, tan sols gaudint de les possibilitats que brinda la nova habilitat apresa. 
 
Les posicions i les seqüències de moviments proposades permeten un refinament que, un cop integrat, s'aplica de forma espontània a totes les àrees de la vida: millorant tant la forma d'asseure's com la de respirar, la de dur un pes com la de caminar o la possibilitat de moure els dits amb prou llibertat com per a tocar un instrument amb fluïdesa i sensibilitat.
 
Per a la classe necessitaràs dur roba còmoda, una manta i un xic almenys de curiositat. 


Laura Burgaya
627 467 552
C/ Velázquez, nº6, 1º-1ª; Palma (Mallorca)
illafeldenkrais@gmail.com


parlo català / hablo español / I speak english